Imajući u vidu da Kulinarska Federacija Srbije (KFS) predstavlja krovnu ogranizaciju i jedinu nacionalnu kulinarsku reprezentaciju Srbije bitno je naglasiti da se ona sastoji od dva glavna dela (članice):

- Kulinarske Asocijacije Srbije (KAS) - zvanično juniorsko udruženje,
- Asocijacije Šefova Kuvara Srbije (AŠKS) - zvanično seniorsko udruženje,
Učlanjenjem u jednu od navedenih udruženja direktno se ostvaruje članstvo u KFS-u, a time indirektno i u Svetskoj asocijaciji kuvarskih udruženja (WACS). ​
 
Procedura učlanjenja u KFS

Prema Statutu AŠKS i KAS redovni članovi Udruženja mogu biti:
AŠKS:
- profesionalni kuvari i poslastičari od 26 godina starosti;
- nastavnici i profesori kuvarstva, gastronomije, nutricionizma i ishrane (u srednjem i visokom obrazovanju);
KAS:
- profesionalni kuvari i poslastičari starosne dobi do 26 godina starosti;
- studenti visokoškolskih ustanova, naučne oblasti Gastronomija, Prehrambena tehnologija i Nutricionizam;
- učenici srednjih ugostiteljskih i prehrambenih - škola.

Kolege koje žele da svojim angažovanjem unaprede funkcionisanje KFS (AŠKS i KAS) treba da pošalju popunjen primer CV obrasca (dole u tački 3.) na 
info@serbian-chefs.rs ili kasjunior@serbian-chefs.rs.
Zajedno sa popunjenim CV obrascem potrebno je poslati i skeniran ili fotokopiran primerak završene srednje stručne spreme iz kulinarstva ili poslastičarstva ili drugog nivoa studija iz oblasti gastronomije.
Vaš CV će biti poslat kolegama koje su zadužene za prijem novih članova. Nakon toga, bićete obavešteni o Vašem statusu.
NAPOMENA: Preporučujemo da pripremite sve potrebne podatke kako bi proces bio brži. 
1. KORAK: Popunite i uplatite godišnju članarinu na sledeći način: 
NAPOMENA: Molimo Vas da fotografišete overenu uplatnicu jer je neophodna za sledeći korak.
Prema Statutu asocijacija članarina se plaća najkasnije do kraja prvog kvartala za tekuću godinu. 
Cene članarine za članove:
- KASa je 1.000,00 rsd,
- AŠKSa je 12.000,00 rsd, a za penzionere 2.500,00 rsd.
Članarina plaćena u celosti je uslov za odlazak na takmičenje.
Prethodno navedeno se zasniva na osnovu donete i pored priložene odluke Upravnog Odbora KFS-a:
AŠKS (Seniori):
Picture
2. KORAK: Popunite online prisupnicu na sledećem inku: https://goo.gl/forms/zdv1KNFzhAUXJHeP2
3. KORAK: Popunite navedenu biografiju (CV), snimite je i promenite joj naziv u: 
"CV_ENG_ASKS-Vaše ime-prezime" / "CV_SRB_ASKS-Vaše ime-prezime" - (za seniore)
"CV_ENG_KAS-Vaše ime-prezime" / "CV-KAS-Vaše ime-prezime" - (za juniore).
NAPOMENA: Preporučujemo da pre popunjavanja CV-a pogledate priložene formulare (sa primerima) i pripremite sve potrebne podatke kako bi popunjavanje bilo lako, brzo i efikasno. 
AŠKS (Seniori):
KAS (Juniori):
 
4. KORAK: Postupak nabavke uniforme KFS-a:

Svi članovi potpisivanjem pristupnice su u obavezi da poseduju minimalno jednu uniformu AŠKS-a/KAS-a.
​Popunjavanjem pristupnice svi članovi će biti upisani u prvu sledeću porudžbenicu, a uniforme će im biti dostavljene brzom poštom na upisanu adresu primanja iz pristupnice. Prilikom primanja pošiljke članovi plaćaju svoje uniforme.

Takođe, treba naglasiti da svi članovi AŠKS-a i KAS-a samostalno plaćaju izradu svojih uniformi.

Naručivanje i izrada uniformi od proizvođača se obavlja isključivo grupno i periodično (na mesečnom nivou - do 30./31. u svakom mesecu), a navedenu porudžbinu mogu sprovesti jedino ovlašćena lica (SEKRETARI UDRUŽENJA) po odluci Upravnog odbora. Sva kršenja i zloupotrebe navedene odluke će biti sankcionisane.

Obaveze članova KFS-a
  1. Učestvovanje u aktivnostima KFS-a.
  2. Prisustvo na godišnjoj skupštini.
  3. Pružanje pomoći kolegama iz udruženje
  4. Praćenje i povremeno ažuriranje ličnog CV-a. 
Kodeks Ponašanja
Pročitajte ili preuzmite Kodeks ponašanja.
Svi članovi potpisivanjem pristupnice su u obavezi da se pridržavaju ponašanja propisanog prethodno navedenim kodeksom. Svako kršenje ovog kodeksa će biti sankcionisano na adekvatan način.
Prava članova KFS-a
  1. Pravo konkurisanja za kvalifikacije za pristupanje takmičarskom timu na međunarodnom takmičenjiu.
  2. Pravo učestvovanja u aktivnostima KFS-a.
  3. Pravo na stručnu savetodavnu pomoć.