Imajući u vidu da Kulinarska Federacija Srbije (KFS) predstavlja krovnu ogranizaciju i jedinu nacionalnu kulinarsku reprezentaciju Srbije bitno je naglasiti da se ona sastoji od dva glavna dela (članice):

- Kulinarske Asocijacije Srbije (KAS) - zvanično udruženje kuvara profesionalaca i juniora,
- Asocijacije Šefova Kuvara Srbije (AŠKS) - zvanično udruženje šefova kuvara, profesora srednjeg i visokog obrazovanja u oblasti gastronomije, direktora i odgovornih lica u sektorima hrane ugostiteljskih objekata,
Učlanjenjem u jednu od navedenih udruženja direktno se ostvaruje članstvo u KFS-u, a time indirektno i u Svetskoj asocijaciji kuvarskih udruženja (WACS). ​
 
Procedura učlanjenja u KFS

Prema Statutu AŠKS i KAS redovni članovi Udruženja mogu biti:
AŠKS:
- profesionalni kuvari i poslastičari od 30 godina starosti;
- nastavnici i profesori kuvarstva, gastronomije, nutricionizma i ishrane (u srednjem i visokom obrazovanju);
KAS:
- profesionalni kuvari i poslastičari starosne dobi od 25 godina starosti;
- studenti visokoškolskih ustanova, naučne oblasti Gastronomija, Prehrambena tehnologija i Nutricionizam;
- učenici srednjih ugostiteljskih i prehrambenih - škola.

Kolege koje žele da svojim angažovanjem unaprede funkcionisanje KFS (AŠKS i KAS) treba da pošalju popunjen primer CV obrasca (dole u tački 3.) na 
info@serbian-chefs.rs ili kasjunior@serbian-chefs.rs.
Zajedno sa popunjenim CV obrascem potrebno je poslati i skeniran ili fotokopiran primerak završene srednje stručne spreme iz kulinarstva ili poslastičarstva ili drugog nivoa studija iz oblasti gastronomije. Zainteresovani koji imaju završenu drugu stručnu spremu ili gimnaziju takođe mogu aplicirati za prijem u KAS.
Vaš CV će biti poslat kolegama koje su zadužene za prijem novih članova. Nakon toga, bićete obavešteni o Vašem statusu.
NAPOMENA: Preporučujemo da pripremite sve potrebne podatke kako bi proces bio brži. 
NAKON ŠTO VAM BUDE POTVRĐEN PRIJEM U JEDNO OD UDRUŽENJA, MOLIMO VAS DA POSTUPITE PREMA KORACIMA U PRILOGU.
1.
KORAK:
 Popunite i uplatite godišnju članarinu na sledeći način: 
NAPOMENA: Molimo Vas da fotografišete overenu uplatnicu jer je neophodna za sledeći korak.

Prema Statutu asocijacija članarina se plaća najkasnije do kraja prvog kvartala za tekuću godinu. 

Članarina za sve redovne članove je 6000 rsd.
Članarina za redovne članove iznad 65 godina 2500 rsd.
Članarina se može plaćati bez uniforme ili sa željenim paketom uniformi kompanije RAMICOM doo (u prilogu je spisak ponuđenih paketa uniforme-samo bluza, bluza + kecelja,  samo kecelja, pantalone-crne sa učkurom+bluza+kecelja).
 
Uputstvo za uplatu članarine:
Svrha uplate: upiše se željeni Paket članarine (1-5)
Iznos: u zavisnosti od paketa članarine (1-5)
Broj tekućeg računa: 160-372239-23
 
Paketi:
1. Članarina 1 
Iznos uplate: 6000 rsd (podrazumeva samo godišnju članarinu)
2. Članarina 2 
Iznos uplate: 9120 rsd (podrazumena članarinu za tekuću godinu i plaćanje bluze sa imenom i prezimenom člana i logoima KFS, ASKS i WACS)
3. Članarina 3
Iznos uplate: 7320 rsd (podrazumena članarinu za tekuću godinu i i plaćanje kecelje sa logom KFS i AŠKS)
4. Članarina 4
Iznos uplate: 10440 rsd (podrazumena članarinu za tekuću godinu i i plaćanje bluze i kecelje)
5. Članarina 5
Iznos uplate: 12240 rsd (podrazumena članarinu za tekuću godinu i i plaćanje bluze, kecelje i pantalona )
 

Članarina plaćena u celosti je uslov za odlazak na takmičenje.
Prethodno navedeno se zasniva na osnovu donete i pored priložene odluke Upravnog Odbora KFS-a:

AŠKS (Seniori):

2. KORAK: Popunite online prisupnicu na sledećem inku: https://goo.gl/forms/zdv1KNFzhAUXJHeP2
3. KORAK: Popunite navedenu biografiju (CV), snimite je i promenite joj naziv u: 
"CV_ENG_ASKS-Vaše ime-prezime" / "CV_SRB_ASKS-Vaše ime-prezime" - (za seniore)
"CV_ENG_KAS-Vaše ime-prezime" / "CV-KAS-Vaše ime-prezime" - (za juniore).
NAPOMENA: Preporučujemo da pre popunjavanja CV-a pogledate priložene formulare (sa primerima) i pripremite sve potrebne podatke kako bi popunjavanje bilo lako, brzo i efikasno. 
AŠKS (Seniori):
KAS (Juniori):
 
4. KORAK: Postupak nabavke uniforme KFS-a:

Svi članovi potpisivanjem pristupnice su u obavezi da poseduju minimalno jednu uniformu AŠKS-a/KAS-a.
​Popunjavanjem pristupnice svi članovi će biti upisani u prvu sledeću porudžbenicu, a uniforme će im biti dostavljene brzom poštom na upisanu adresu primanja iz pristupnice. Prilikom primanja pošiljke ili preuzimanja na adresi prodajnog mesta Kompanije članovi plaćaju svoje uniforme u iznosu od 2500 rsd + poštarina ukoliko se dostavlja poštom na adresu primaoca.
Možete pogledati tabelu veličina na sledećem linku.

Takođe, treba naglasiti da svi članovi AŠKS-a i KAS-a samostalno plaćaju izradu svojih uniformi.

Naručivanje i izrada uniformi od proizvođača se obavlja isključivo grupno i periodično (na mesečnom nivou - do 30./31. u svakom mesecu), a navedenu porudžbinu mogu sprovesti jedino ovlašćena lica (SEKRETARI UDRUŽENJA) po odluci Upravnog odbora. Sva kršenja i zloupotrebe navedene odluke će biti sankcionisane.

Obaveze članova KFS-a
  1. Učestvovanje u aktivnostima KFS-a.
  2. Prisustvo na godišnjoj skupštini.
  3. Pružanje pomoći kolegama iz udruženje
  4. Praćenje i povremeno ažuriranje ličnog CV-a. 
Kodeks Ponašanja
Pročitajte ili preuzmite Kodeks ponašanja.
Svi članovi potpisivanjem pristupnice su u obavezi da se pridržavaju ponašanja propisanog prethodno navedenim kodeksom. Svako kršenje ovog kodeksa će biti sankcionisano na adekvatan način.
Prava članova KFS-a
  1. Pravo konkurisanja za kvalifikacije za pristupanje takmičarskom timu na međunarodnom takmičenjiu.
  2. Pravo učestvovanja u aktivnostima KFS-a.
  3. Pravo na stručnu savetodavnu pomoć.